Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


Položka úřední desky

Upozornění:
Tato položka úřední desky byla svěšena dne 11.11.2019 a na platné úřední desce se již nenachází.

Pozvánka na VH 18.11.2019

Přiložené soubory:

Vyvěšeno dne: 4.11.2019

Svěšeno dne: 11.11.2019


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb