Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


Položka úřední desky

Závěrečný účet DSO Moštěnka za rok 2018

Závěrečný účet Mikroregionu Moštěnka za rok 2018

Přiložené soubory:

Vyvěšeno dne: 11.6.2019

Bude svěšeno dne: 31.7.2020


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb