Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


Stezky mikroregionu Moštěnka

Mikroregion Moštěnka vydal v rámci své činnosti publikaci s názvem Stezky mikroregionu Moštěnka. Přehledná mapa a průvodce Vám přiblíží kulturní a přírodní hodnoty Mikroregionu Moštěnka. Stezky doplňují síť turistických tras a cyklostezek na území mikroregionu Moštěnka.

Trasu čtyř stezek (čeložnická – 9,7 km, hýselská – 12,4 km, kostelecká – 7 km, moravanská – 9 km) lze absolvovat pěšky nebo na jízdním kole a poznat tak zákoutí, která leží stranou od obcí mikroregionu Moštěnka.

Průvodce regionem: Stezky mikroregionu Moštěnka
Mapa regionu: Stezky mikroregionu Moštěnka


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb