Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


Prezentační CD

Multimediální CD-ROM nazvaný Mikroregion Moštěnka obsahuje informace nejen o samotném mikroregionu Moštěnka, ale i o jednotlivých členských obcích. Veškeré informace jsou doplněny fotografiemi a videi. CD-ROM obsahuje také mapy mikroregionu.

Multimediální CD-ROM: Mikroregion Moštěnka


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb