Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


Moštěnka – oživená krajina

V září 2008 uspořádal mikroregion Moštěnka řezbářské sympozium s názvem „Moštěnka – oživená krajina“. Sympozia v obci Hýsly se zúčastnilo šest řezbářů ze sdružení řezbářů GAUČ, kteří vytvořili pro mikroregion šest uměleckých děl:

Ladislav Sedláček
Troj - mez
Po shlédnutí místa, na které přijde moje socha, se ve mě zrodil nápad …

Vít Vavřiník
Shledání
Někdy loučení vypadá jak shledání.

Lubomír Sedlář
Nad dědinů
Nad dědinů zvonička pod ňů stojí Anička.

Vlastislav Boruta
Slavia
Mám rád tvary věcí, které nás obklopují a děti mají rády sladké a proto jsem vytvořil před školu v Kostelci bonbónek.

Václav Němec
Maják
Skrz naskrz průhled příč.

Martin Ospalík
Bumbároš
Víno jako hlavní náplň lidského života.

Sdružení řezbářů GAUČ

GAUČ je sdružení řezbářů pocházejících z okolí Strážnice. Vzniklo z pravidelných setkávání u řezbáře Františka Gajdy. Za datum oficiálního vzniku lze považovat 20.12.2003, kdy jsme se všichni zúčastnili první společné výstavy v Blatnici pod sv. Antonínkem.

Už název – zkratka tvořená ze slov Gajdovi učedníci, napovídá o vztahu všech členů k tomuto osobitému lidovému tvůrci. Ten nelitoval svého času a nezištně se věnoval spoustě zájemců o tvorbu ve dřevě. Stal se pro nás vzorem v pracovitosti, smyslu pro preciznost a v lásce ke dřevu. Každý jdeme svou cestou výtvarného výrazu, ale stopa, kterou v nás zanechal František Gajda, navždy zůstane.

Nelze nevzpomenout paní Marii Gajdovou, obětavou manželku, organizátorku a archivářku všech tvůrčích aktivit pana Gajdy. To ona vytvářela vždy přátelskou a milou atmosféru našich společných setkání.

Z těchto mnoha „milovníků dřeva“ se ustavilo pevné jádro 6 členů, kteří měli zájem nejen o setkání se strážnickým misterm, ale také chtěli společně pracovat, radit si, jeden druhého povzbuzovat a obohacovat. A to je smyslem a cílem našeho sdružení.

Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina
Řezbářské sympozium: Moštěnka - oživená krajina


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb