Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


Projekty

Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka za dobu své existence v návaznosti na předmět své činnosti přineslo nejen pro občany svých členů řadu níže uvedených projektů a akcí:


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb