Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


Hýsly

Počet obyvatel: 395

Rozloha: 832 ha

První písemná zmínka: 1131


Adresa: Obec Hýsly
Hýsly 100
696 50 Moravany u Kyjova
Telefon: 518 617 326
518 614 783
E-mail: obechysly@mybox.cz
Web: www.hysly.eu

Území dnešní obce bylo osídleno pravděpodobně již v 10. – 11. století, patrně v souvislosti s příchodem slovanského obyvatelstva a s šířícím se křesťanstvím z nedalekého kláštera sv. Klimenta u Osvětiman.

Obec leží asi 5 km východně od Kyjova na jižních svazích Chřibů.

První písemná zmínka o obci je v listině biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131.

Nad Moštěnicí stojí u cesty pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1706.

Obci byl předsedou Poslanecké sněmovny udělen v roce 1998 znak a prapor. V současné době mají Hýsly, rozkládající se na 832 ha, 395 obyvatel.

Obec se rozkládá podél údolí potoka Moštěnky, především na levém břehu při silnici z Kelčan do Moravan. Nejstarší část obce tvoří protáhlá náves s ulicovou zástavbou, k níž přiléhají menší domky u potoka Moštěnky, tzv. Chaloupky a mlýn.

Dochovalé nejstarší domy jsou stavěny z nepálených cihel, štítem do ulice. Domy o něco mladší, jsou již orientovány podélně a vystavěny částečně z cihel pálených. Náves se kříží s novu částí obce ve tvaru písmene T. Nová zástavba je situována do severní části obce, podél silnice na Moravany.

Na východním svahu nad obcí se nalézají vinné sklepy.

Obec vede kroniku a knihovnu. Vydala také brožury ke sto letům místní školy a 650 letům Dolní Moštěnice.

Video: Obec Hýsly

Video nelze přehrát - Váš prohlížeč nepodporuje Flash

Fotografie: Obec Hýsly

Fotografie: Obec Hýsly Fotografie: Obec Hýsly
Fotografie: Obec Hýsly Fotografie: Obec Hýsly
Fotografie: Obec Hýsly Fotografie: Obec Hýsly
Fotografie: Obec Hýsly Fotografie: Obec Hýsly
Fotografie: Obec Hýsly Fotografie: Obec Hýsly
Fotografie: Obec Hýsly Fotografie: Obec Hýsly
Fotografie: Obec Hýsly Fotografie: Obec Hýsly
Fotografie: Obec Hýsly Fotografie: Obec Hýsly
Fotografie: Obec Hýsly

Letecky: Obec Hýsly

Letecky: Obec Hýsly Letecky: Obec Hýsly
Letecky: Obec Hýsly Letecky: Obec Hýsly
Letecky: Obec Hýsly Letecky: Obec Hýsly
Letecky: Obec Hýsly Letecky: Obec Hýsly
Letecky: Obec Hýsly

Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb