Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


Čeložnice

Počet obyvatel: 400

Rozloha: 631 ha

První písemná zmínka: 1131


Adresa: Obec Čeložnice
Čeložnice 3
696 51 Kostelec u Kyjova
Telefon: 518 617 445
E-mail: ou@celoznice.cz
obec.celoznice@quick.cz
Web: www.celoznice.cz

Obec se nachází v nadmořské výšce 280 m na jižním úpatí Chřibů. Nejvyšší bod je na Velké ostré 532 m n.m. Katastr je velmi lesnatý. Celková výměra katastru Čeložnice činí 630,63 ha. Hustota osídlení je 60 obyvatel na km2.

První písemná zpráva o obci je z roku 1131, kdy Čeložnice náležely olomouckému biskupskému statku v Šitbořicích.

Na území obce jsou dvě památky zapsané ve státním seznamu nemovitostí kulturních památek.

Uprostřed obce je zvonice postavená v roce 1854 a na ní jsou umístěny sluneční hodiny, které jsou zachovalou památkou dovednosti místních stavitelů. Další památkou je kříž u silnice na němž je vyryt letopočet 1802.

Obcí protéká čeložnický potok na jehož horním toku se nachází tůňka. Tůňka je místem výskytu a rozmnožování čolka horského, který je veden jako velmi ohrožený druh. Ve významném krajinném prvku severně se nachází vzrostlý jeřáb oškoruše – navržený na památný strom.

V objektu bývalé školy založené v roce 1897 je v současné době umístěna mateřská škola a obecní úřad. V obci se nachází knihovna, kulturní sál, hasičská zbrojnice a víceúčelové hřiště.

V obci stojí charitní dům pokojného stáří asi s 20 obyvateli, který je ve správě Charity Kyjov.

Severně od Čeložnice se rozkládá rekreační středisko Pastviny, kde se nachází asi 90 chat a rekreační a školící středisko „Relaxx“.

V obci dobře funguje složka Sboru dobrovolných hasičů, kteří se zúčastňují soutěží v požárním útoku a úspěšně reprezentují naši obec.

Živočišné společenstvo lesa je nesmírně početné. Mezi běžné druhy patří například srnec obecný, prase divoké či jelen lesní. Vysazen byl daněk evropský a muflon.

Nejvzácnější ptáci našich lesů jsou mnozí dravci, z nichž můžeme pozorovat jestřába lesního a káně lesní. Z nočních dravců jsou to například kalous ušatý a puštík obecný.

Katastrální území Čeložnice je kulturní krajinou, v okolí obce se nachází převážně orná půda a ovocné sady a v severní části lesní porosty.

Video: Obec Čeložnice

Video nelze přehrát - Váš prohlížeč nepodporuje Flash

Fotografie: Obec Čeložnice

Fotografie: Obec Čeložnice Fotografie: Obec Čeložnice
Fotografie: Obec Čeložnice Fotografie: Obec Čeložnice
Fotografie: Obec Čeložnice Fotografie: Obec Čeložnice
Fotografie: Obec Čeložnice Fotografie: Obec Čeložnice

Letecky: Obec Čeložnice

Letecky: Obec Čeložnice Letecky: Obec Čeložnice
Letecky: Obec Čeložnice Letecky: Obec Čeložnice

Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb