Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


Dodatek č.1 ke stanovám

dobrovolného svazku obcí sdružení obcí mikroregionu Moštěnka se sídlem Hýsly 100, 696 50 p. Moravany, ČR

Článek 2 Název a sídlo členů svazku obcí se doplňuje

4. Obec Kostelec – sídlo Kostelec č.p. 260, PSČ 696 51

Změna registrace provedena dne 17. prosince 2002 pod č.j. vnitř.Reg.S/2/199-Z2/2002 u Okresního úřadu Hodonín.


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb